Kategoria: Akcje i obligacje

Oczekiwania finansowe rodzin

Oczekiwania finansowe rodzin

Październik 26, 2016 By admin

Rodziny, które dostatecznie szybko uzmysłowią sobie sens i znaczenie dodatkowego oszczędzania, mają szanse odpowiednio zabezpieczyć się na tzw. starość, czyli okres po zakończeniu aktywnej pracy zarobkowej, popularnie nazywane także emeryturą. Zabezpieczenie emerytalne jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stawianych przed całym systemem socjalnym państwa – powinno ono finansowo gwarantować ludziom, którzy skończyli pracę, życie na godnym

Read More

Pozycjonowanie się na rynku funduszy

Kwiecień 28, 2016 By admin

Odpowiednie dostosowanie swojej oferty do oczekiwań współczesnych klientów to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed każdym przedsiębiorcą. Na rynku funduszy inwestycyjnych konieczne jest przede wszystkim odpowiednie rozeznanie swojej własnej bazy klientów czy też tworzenie na tyle jasnej oferty i przekazu marketingowego, by nikt nie miał wątpliwości, jaki jest dominujący profil funduszy czy towarzystwa funduszy

Read More
Pozycjonowanie się na rynku funduszy
Czy inwestowanie w nieruchomości wymaga dużego kapitału

Czy inwestowanie w nieruchomości wymaga dużego ...

Luty 17, 2015 By admin

Powszechnie uważa się, że inwestowane w nieruchomości wymaga, oprócz specjalistycznej wiedzy także posiadania dużej ilości środków finansowych. Jeśli przyjrzymy się kosztom kupna nieruchomości to jak najbardziej może być to prawda, ale nie zawsze stoją one poza zasięgiem zwykłego inwestora.

Read More

Regularne inwestowanie w akcje i w fundusze

Luty 15, 2015 By admin

Prywatny inwestor może stosować zróżnicowane strategie inwestycyjne w zależności od przyjętego horyzontu czasowego, dopuszczalnego poziomu ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu, którą chce osiągnąć przy konkretnych inwestycjach. W pewnych obszarach prywatni inwestorzy mają nieco większe możliwości aniżeli fundusze inwestycyjne.

Read More
Regularne inwestowanie w akcje i w fundusze
Strategia akcji pięciu różnych spółek w portfelu inwestycyjnym

Strategia akcji pięciu różnych spółek w portfel...

Luty 13, 2015 By admin

Dywersyfikacja swojego portfela inwestycyjnego nie jest niczym nowym, aczkolwiek warto jeszcze wiedzieć w jak dużym stopniu powinien być on zdywersyfikowany i jak najlepiej jest w taki sposób inwestować, gdy robimy to zupełnie prywatnie.

Read More

Możliwości lokowania kapitału dla prywatnych in...

Styczeń 20, 2015 By admin

Siła strategii inwestycyjnej tkwić może w prostocie oraz konsekwencji. Wbrew pozorom, może okazać się ona o wiele skuteczniejsza od wielu skomplikowanych sposobów inwestowania. Nie wymaga także od inwestora posiadania jakichkolwiek wyjątkowych umiejętności finansowych co już samo w sobie może być ogromną zaletą takiego sposobu inwestowania.

Read More
Możliwości lokowania kapitału dla prywatnych inwestorów
Różne typy funduszy inwestycyjnych

Różne typy funduszy inwestycyjnych

Styczeń 17, 2015 By admin

Inwestorzy, którzy wybierają fundusze inwestycyjne zyskują także nowe możliwości zainwestowania posiadanych przez siebie środków. Wśród najbardziej znanych typów funduszy wyróżnić można fundusze akcji, czy też fundusze koncentrujące się na obligacjach.

Read More

Branżowe fundusze inwestycyjne

Styczeń 16, 2015 By admin

Jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych są tak zwane branżowe fundusze inwestycyjne. Ten typ funduszy inwestycyjnych jest dosyć specyficzny, tak więc nie zawsze porównywanie tych funduszy inwestycyjnych z innymi działającymi na rynku może dawać obiektywny obraz. Wiele zależy od tego jaka koniunktura panuje w danej branży.

Read More
Branżowe fundusze inwestycyjne
Dlaczego opłaca się inwestować w fundusze inwestycyjne

Dlaczego opłaca się inwestować w fundusze inwes...

Styczeń 15, 2015 By admin

Jedną z największych korzyści jest w sporym stopniu ochrona swojego kapitału poprzez powierzenie go specjalistom. Daje to szansę na wypracowanie sporych zysków, także w długoterminowych okresach inwestycyjnych. Inwestor nie musi martwić się tym jakie spółki i kiedy kupić, jaki rodzaj papierów inwestycyjnych wybrać i tak dalej.

Read More

Kryteria wybrania funduszu inwestycyjnego

Styczeń 14, 2015 By admin

Samodzielne inwestowanie pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych może być bardzo czasochłonnym, ryzykownym i niewdzięcznym zajęciem. Ryzyko utraty środków odstrasza od giełdy wiele osób, które decydują się na bezpieczniejsze ich zdaniem lokaty.

Read More